Vitajte na našej stránke

Názov: Dodávka nerezových nádrži - Tento Žilina

Zákazník: Tento Žilina

Obdobie realizácie: 3/2006

Popis: Nedostupnosť montážnych miest neumožňovala použiť klasické zdvíhacie mechanizmy. Podmienkou spustenia modernizačných krokov na stredisku výroby hygienického papiera bolo zriadenie dvoch nových nerezových nádrží určených pre zhromažďovanie technologickej vody.