Vitajte na našej stránke

Názov: Výmena roztrieskovačov č.3,4

Zákazník: BUČINA Zvolen

Obdobie realizácie: 9 / 2006

Popis: Práce prebehli v stiesnených priestorových podmienkach.

Zákazník požadoval zabezpečiť výmenu zariadení spôsobom staré za nové v stanovenom čase s požiadavkov prispôsobenia nových roztrieskovačov k existujúcim pripájacím miestam.