Vitajte na našej stránke

Názov: Výmena vstupného potrubia sušiaceho bubna č.1

Zákazník: Kronospan Prešov

Obdobie realizácie: 10/2006

Popis: Výmena bola uskutočnená za 16- hod.odstávku. Vysokou abraziou prepravovaného materiálu a neustále sa zhoršujúcim technickým stavom najexponovanejších miest vstupného potrubia sušiaceho bubna drevnej štiepky bolo nutné zabezpečiť výrobu tejto časti linky z kotlovej ocele a jeho následnú výmenu.