Vitajte na našej stránke

Názov: Repasácia dopravníkov

Zákazník: Ligna Horné Srnie

Obdobie realizácie: 1-3/2006

Popis: Súčasťou dodávky bola montáž repasovaných zariadení s ich uvedením do prevádzky. Zabezpečenie rozšírenia výroby sa rozhodol zákazník riešiť využitím nepotrebnej a do veľkej miery poškodenej dopravníkovej technológie .