Vitajte na našej stránke

Názov: Nadstavenie nerezových zásobníkov vodolátky

Zákazník: Tento Žilina

Obdobie realizácie: 5/2006

Popis: Práce boli uskutočnené v ťažko dostupných podmienkach samotnej prevádzky. S cieľom úsporných finančných opatrení sa zákazník rozhodol zefektívniť prevádzku dvoch existujúcich zásobných nádrží vodolátky. Vyhovujúcim riešením sa stalo nadstavenie týchto veľkopacitných zásobníkov.