Welcome at montirp.sk

CEOC INTERNATIONAL

The company MONT IRP SERVICE, Ltd. was in March 2007 certified by SGS Slovakia under the quality system ISO 9001. This confirms the efforts of companies to provide services to their clients at the highest level.

EN ISO 9001:2015
Ing. Medved Technická inšpekcia Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov
Odborný pracovník zdvíhacích zariadení Tlakové technické zariadenie Aktualizačná odborná príprava revíznych technikov